Natural Beauty 4

Tất cả đồ nội thất đều do Karl thiết kế “đo ni đóng giày” cho căn hộ. Điều này giúp cho căn hộ rất hài hòa, thoải mái, đúng ý của nhà thiết kế dù có rất nhiều khó khăn khi thực hiện vì chúng không theo chuẩn sẵn có nào cả.