Natural Beauty 3

Lối vào màu đen tạo nên một không gian tách biệt khỏi phần còn lại của căn hộ, như một khoảng không biến mất. Đó chính là hiệu ứng tuyệt vời của màu đen. Độc đáo và duy nhất!