Resort 6

Tấm chăn thành phố Sài Gòn phủ lên giấc mơ của hai đứa trẻ những ấn tượng về sự sinh động, đặc sắc của thành phố với những góc quen không thể lãng quên. Ảnh: Hiroyuki Oki.

Resort 6