Resort 2

Trên bức graffiti ấn tượng bao phủ mảng tường anh cho ghi lại một trích đoạn từ tác phẩm Hoàng Tử Bé: “Chúng ta chỉ nhìn thấy thật rõ với cả trái tim.” (On ne voit bien qu’avec le coeur) (Non si vede bene chè col cuore). Ảnh: Hiroyuki Oki.

Resort 2