Resort 11

Phòng ngủ chính được đặt ở vị trí cao nhất của căn nhà với tầm nhìn ra sông Sài Gòn đằng xa. Ảnh: Hiroyuki Oki.

Resort 11