Resort 10

Phòng thiền với những viên gạch bông được đặt làm riêng theo motif Eternity Knot trong tín ngưỡng của người Tây Tạng. Ảnh: Hiroyuki Oki.

Resort 10