ED_Homes-Lập-Xuân_9

Hiên – hành lang lobby, vừa indoor nhưng có cảm giác outdoor. Không bị
định nghĩa bởi chức năng, đó là nơi chỉ để băng qua hay đủ hấp dẫn để nhẩn nha đứng lại làm gì đó. Để lăn, lê, nằm ngồi. Trên tinh thần cân bằng tĩnh tại, hướng về tự nhiên – hành lang ngôi nhà được hình thành lên từ những suy tưởng về các bối cảnh sẽ diễn ra trong thời gian thực hiện concept. Ảnh: Anh Chương

Không gian sống họa sĩ Lập Xuân hiên, hành lang lobby