ED_Homes-Lập-Xuân_7

Tranh của Hoàng Ngọc Tú và Nguyễn Đức Phương. Ảnh: Anh Chương

Căn hộ họa sĩ Lập Xuân Tranh của Hoàng Ngọc Tú và Nguyễn Đức Phương.