ED_Homes-Lập-Xuân_4

Điêu khắc đèn của Lập Xuân. Ảnh: Anh Chương

Không gian sống Điêu khắc đèn của Lập Xuân.