ED_Homes-Lập-Xuân_13

Hành lang là một không gian không có định nghĩa, đồ vật có thể sắp xếp để tạo các bối cảnh khác nhau do đó cũng là nơi cả hai thường xuyên thử nghiệm các ý tưởng của mình để làm mới không gian nghĩ ngợi và nghỉ ngơi của mình. Ảnh: Anh Chương

Không gian sống họa sĩ Lập Xuân hành lang