ED_Homes-Lập-Xuân_11

Điêu khắc gốm của Tuấn Mami. Ảnh: Anh Chương

Căn hộ họa sĩ Lập Xuân Điêu khắc gốm của Tuấn Mami