ED_Homes-Lập-Xuân_1

Bộ tranh trang trí trong phòng ngủ của họa sĩ Đạt Nguyễn. Ảnh: Anh Chương

Không gian sống họa sĩ Lập Xuân phòng ngủ