Untitled-8

Những đồ vật đã cũ được Katrijin đưa về và tìm lại tiếng nói, vị trí riêng của chúng . giữa những đồ nội thất và những tấm vải đã đi qua nhiều chặng đường trước khi đến ngôi nhà ấm áp này.