Untitled-6

Có tới hai khu vực ăn được sắp xếp trong căn bếp, một nơi chỉ dành cho hai người những lúc vội vàng, một nơi thịnh soạn và cầu kì hơn, để sẵn sàng cho các bữa tối đông người và đầm ấm.