Untitled-4

Dù rất nhiều đồ đạc, nhưng gia đình cô vẫn khéo léo phân bổ ánh sáng để giữ cảm giác thoải mái, dễ chịu ở một xứ nhiệt đới.