Hà-Nội-lãng-đãng-và-an-tĩnh-9

Phòng ngủ chính giản dị với sắp đặt khiêm nhường của những bức tranh gia chủ tâm đắc nhất, được sưu tầm khi anh còn sống tại New York, Mỹ.

Hà Nội lãng đãng và an tĩnh 9