Hà-Nội-lãng-đãng-và-an-tĩnh-8

Phòng tắm chính có nguồn sáng thiên nhiên dồi dào nhưng vẫn giữ được bố trí riêng tư cần thiết.
Gạch lót bằng đá tự nhiên
khổ nhỏ vừa chân phương
vừa sinh động.

Hà Nội lãng đãng và an tĩnh 8