Hà Đỗ – j

Phòng tắm đủ rộng rãi để “chứa chấp” thêm một mái vòm ở lối vào, cánh cửa trượt cũng chính vì thế trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

Hà Đỗ - j

Hà Đỗ – j