Goc xanh binh yen 3

Khung cửa sổ kính mở ra khu vườn nhỏ phía sau nhà.