Goc xanh binh yen 1

Góc bàn ăn cho phép chủ nhân có thể hướng mắt tới mọi góc xanh.