Gian don va dong dieu 4

Những đường nét hình học ở phòng khách đem lại sự đồng bộ trong các chi tiết trang trí.