ED_Behalf-Studio_9

Từ khung cửa sắt cũ, chiếc bàn hoài cổ cho đến tượng trang trí, mọi chi tiết trong văn phòng được tuyển lựa, sưu tầm từ khắp nơi nhưng đều có sự liên kết với sản phẩm và truyền cảm hứng cho hoạt Động sáng tạo của Behalf Studio. Ảnh: Sang Lê

Project Dalat Art Map