ED_Behalf-Studio_8

Quầy bếp mới được thêm vào nhưng vẫn hài hòa với không gian chung nhờ sắc độ ấm của gỗ. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio quầy bếp