ED_Behalf-Studio_6

Sàn gỗ, tường, trần, cửa kính và hệ kệ sắt được giữ nguyên. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio sàn gỗ, cửa kính và kệ sắt