ED_Behalf-Studio_5

Bàn làm từ nhựa tái chế do Behalf và MIHO đồng thiết kế. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio bàn làm từ nhựa tái chế