ED_Behalf-Studio_4

Góc làm việc ngoài trời ngay bên dưới chiếc cầu thang xoắn dẫn lên khu nhà chính. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio góc làm việc ngoài trời