ED_Behalf-Studio_3

Các không gian chức năng được phân chia mạch lạc và hợp lý, tận dụng được tối đa diện tích của căn hầm. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio phân chia không gian