Toi gian mat lanh_8

Khu vực quầy bar mini làm bằng đá Moca và gỗ, kéo dài vào phòng trong.

Can ho toi gian mat lanh 1