Toi gian mat lanh_7

Cầu thang xoắn ốc tráng kim loại và bậc thang lát gỗ cứng giàu tính nghệ thuật với băng ghế tích hợp, tạo ra sự phân tách tinh tế và đẹp mắt giữa khu vực sinh hoạt và ăn uống.

Can ho toi gian mat lanh 5