7 Hầu hết các phòng đều có cửa kính đón lấy ánh sáng tự nhiên