2 Về đêm căn phòng trở thành điểm ngắm cảnh với những ánh đèn của đô thị