Bảo-tàng-của-cá-tính_8

Mẫu đèn đứng Quasar Khánh xuất hiện trong gian phòng chứa đựng nhiều vật dụng sưu tầm của chủ nhân căn hộ. Ảnh: Đỗ Sỹ

Căn hộ bảo tàng của cá tính đèn đứng Quasar Khánh