Bảo-tàng-của-cá-tính_7

Lớp trần bê tông hiện hữu đối lập hoàn toàn với sàn gỗ parquet nhưng lại hòa hợp đến
duyên dáng nhờ chiếc đèn chùm và chiếc tủ thấp cổ điển ở vị trí trung tâm. Ảnh: Đỗ Sỹ