Bảo-tàng-của-cá-tính_4

KTS đã xoay nghiêng đảo bếp để tận dụng chiều dài giúp đặt được nhiều ghế hơn, đồng thời phần chân trụ phản chiếu đóng vai trò làm nền cho tập hợp ghế đủ loại màu sắc, kiểu dáng. Ảnh: Đỗ Sỹ

Căn hộ bảo tàng của cá tính đảo bếp