Bảo-tàng-của-cá-tính_1

Cầu thang xoắn được cải tạo từ hệ thang thẳng giúp mở rộng không gian, tạo điều kiện cho ngôi nhà có thêm nhiều vị trí trưng bày. Ảnh: Đỗ Sỹ

Căn hộ bảo tàng của cá tính cầu thang xoắn