Bieu tuong hien dai 1

Âm hưởng Á châu giao hòa trong không gian hiện đại.