wooden house – 3

Được chống đỡ bằng hệ thống thép chắc chắn, chi phí thực hiện của căn nhà thực ra hoàn toàn không quá cao.

wooden house - 3

wooden house – 3