6 xây dựng mô-đun yêu cầu các chuyên gia thiết kế, kiến trúc sư phải hoàn thành công việc của họ trước