1 xây dựng mô-đun (modular construction) giảm thiểu đáng kể thời gian