Gạch chống trơn trượt 2

BST gạch vân đá tự nhiên HUB. Ảnh: Tư liệu.

Gạch chống trơn trượt 2