Gạch chống trơn trượt 1

BST gạch vân gỗ TREVERKEVER. Ảnh: Tư liệu.

Gạch chống trơn trượt 1