Ánh-sáng-gián-tiếp_8

Dây lá cây thùa Mexico được chiếu sáng tại Bảo tàng Cà phê của Cordoba. Hình ảnh: Alan Morgado

Ứng dụng ánh sáng gián tiếp 6