Ánh-sáng-gián-tiếp_7

Cửa hàng bán lẻ RtA Soho Store. Hình ảnh: Brandon Shigeta

Indirect lighting 2