6-ý-tưởng-thiết-kế-trần-nhà_7

Thiết kế trần nhà là ngôi sao trong căn hộ này, được thiết kế bởi Fabian Freytag. Thiết kế hướng tâm ít nhất cho phép trần nhà sâu không cân xứng, tăng chiều cao một cách trực quan. Ảnh: Khương Nguyễn/Kozy Studio Berlin

Thiết kế trần hướng tâm