Fàngsōng-Crossboundaries_9

Khu vực phòng tắm rộng rãi. Ảnh: Johanna Link

Fàng Sōng Crossboundaries phòng tắm