Fàngsōng-Crossboundaries_5

Khu vực bếp có bồn rửa chén, tủ lạnh, lò nướng và bếp bốn đốt chạy bằng khí propan. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàng Sōng Crossboundaries khu vực bếp