Fàngsōng-Crossboundaries_4

Phòng khách bao gồm một sofa bed lớn, kệ sách, và một không gian làm việc nhỏ nhìn ra cửa sổ. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàng Sōng Crossboundaries phòng khách