Fàngsōng-Crossboundaries_3

Fàng Sōng cũng có một khu ban công nhỏ ngoài trời cùng chỗ ngồi. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàngsōng Crossboundaries khu ban công