Fàngsōng-Crossboundaries_2

Ở các điều kiện lý tưởng, Fàng Sōng được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng các tấm pin mặt trời, được lắp đặt trên mái nhà và mặt tiền. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàngsōng Crossboundaries hoạt động bằng năng lượng mặt trời