Fàngsōng-Crossboundaries_1

Fàng Sōng có tổng chiều dài khoảng 15m và chiều rộng phỏng chừng 4m. | Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàngsōng Crossboundaries hoạt động bằng năng lượng mặt trời